สภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมมอบเงินสนับสนุน

(17 มีนาคม 2559) นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายธานี พุฒิพันธุ์พฤทธิ์ รองประธานและนายทะเบียนสภาอุตสาหกรรมฯ และนายนิกร สุศิริวัฒนนนท์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมฯ มอบเงินสนับสนุน จำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ให้แก่มูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) โดยมี พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร รองประธานมูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เป็นผู้รับมอบการสนับสนุนดังกล่าว

unnamed
unnamed